Quins són els objectius en 4t de primària?

Reflexionar sobre la necessitat d’utilitzar mòbil a la seva edat i fomentar alternatives a l’ús del mòbil.
Conèixer els riscos d’Internet i com prevenir-los.
Treballar l’organització responsable del temps lliure.
Conèixer la classificació per un ús adequat dels videojocs.
Definir clarament el que és el ciberassetjament escolar o cyberbullying.
Material restringit
Inicia sessió per accedir als continguts.