Quins són els objectius en 5è de primària?

La implicació de les famílies és imprescindible per a la prevenció de riscos relacionats amb la utilització de les tecnologies.
Identificar els riscos de l’ús del mòbil.
Reflexionar sobre la imatge que donem a Internet (la identitat digital).
Identificar els riscos de l’ús dels videojocs.
Fomentar actituds solidàries amb casos de ciberassetjament.
Material restringit
Inicia sessió per accedir als continguts.